Fizjoterapia II stopień

PODSTAWY GENETYKI

Informacje dotyczące przedmiotu PODSTAWY GENETYKI

Wykłady z przedmiotu Podstawy Genetyki prowadzone są w systemie e-learningowym. Dostępne są na stronie https://elearning.sum.edu.pl/ po zalogowaniu przy użyciu uczelnianego adresu e-mail. Klucz do wykładów udostępniają prowadzący podczas ćwiczeń lub seminariów.

 

Opis przedmiotu zawiera cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury.  

Opis przedmiotu - studia niestacjonarne

 

Regulamin przedmiotu PODSTAWY GENETYKI

Regulamin - studia niestacjonarne