Fizjoterapia II stopień

PODSTAWY GENETYKI

OGŁOSZENIA

 

Zaliczenie z przedmiotu Podstawy Genetyki dla studentów stacjonarnych odbędzie się 20.01.2020 o godzinie 16.15 w sali nr 112 Centrum Dydaktycznego.

 

II termin zaliczenia z przedmiotu Podstawy Genetyki dla studentów niestacjonarnych odbędzie się 17.01.2020 o godzinie 14.00 w sali nr 10, budynek C1.

 

Informacje dotyczące przedmiotu PODSTAWY GENETYKI

Wykłady z przedmiotu Podstawy Genetyki prowadzone są w systemie e-learningowym. Dostępne są na stronie https://elearning.sum.edu.pl/ po zalogowaniu przy użyciu uczelnianego adresu e-mail. Klucz do wykładów udostępniają prowadzący podczas ćwiczeń lub seminariów.

Opis przedmiotu zawiera cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury.  

Opis przedmiotu - studia stacjonarne

Opis przedmiotu - studia niestacjonarne

 

Regulamin przedmiotu PODSTAWY GENETYKI

Regulamin - studia stacjonarne

Regulamin - studia niestacjonarne