Fizjoterapia II stopień

PODSTAWY GENETYKI

Informacje dotyczące przedmiotu PODSTAWY GENETYKI

Wykłady z przedmiotu Podstawy Genetyki prowadzone są w systemie e-learningowym. Dostępne są na stronie https://elearning.sum.edu.pl/ po zalogowaniu przy użyciu uczelnianego adresu e-mail. Klucz do wykładów udostępniają prowadzący podczas ćwiczeń lub seminariów.

 

Informujemy, że DRUGI TERMIN TESTU ZALICZENIOWEGO z przedmiotu  PODSTAWY GENETYKI dla kierunku Fizjoterapia, studia niestacjonarne odbędzie się w sobotę 30.01.2021 o godzinie 9.00 w formie zdalnej na platformie https://elearning-stream.sum.edu.pl. Szczegółowe informacje zostaną przesłane Państwu drogą elektroniczną na platformie https://elearning.sum.edu.pl/ 

 

Opis przedmiotu zawiera cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury.  

Opis przedmiotu - studia niestacjonarne

 

Regulamin przedmiotu PODSTAWY GENETYKI

Regulamin - studia niestacjonarne