Fizjoterapia II stopień

PODSTAWY GENETYKI

OGŁOSZENIA

 

Zaliczenie poprawkowe z Podstaw Genetyki odbędzie się:

16.02.2020 o godzinie 9:15 w sali 105 CD

 

Informacje dotyczące przedmiotu PODSTAWY GENETYKI

Wykłady z przedmiotu Podstawy Genetyki prowadzone są w systemie e-learningowym. Dostępne są na stronie https://elearning.sum.edu.pl/ po zalogowaniu przy użyciu uczelnianego adresu e-mail. Klucz do wykładów udostępniają prowadzący podczas ćwiczeń lub seminariów.

Opis przedmiotu zawiera cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury.  

Opis przedmiotu - studia stacjonarne

Opis przedmiotu - studia niestacjonarne

 

Regulamin przedmiotu PODSTAWY GENETYKI

Regulamin - studia stacjonarne

Regulamin - studia niestacjonarne