Studium doktoranckie

METODYKA PRACY NAUKOWEJ

Informacje dotyczące przedmiotu METODYKA PRACY NAUKOWEJ W MEDYCYNIE

Opis przedmiotu zawiera cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć, wykaz literatury oraz regulamin przedmiotu.  

Opis przedmiotu