Szkoła Doktorska

METODOLOGIA BADAŃ NAUKOWYCH

Ogłoszenia

 

EGZAMIN

Informujemy, że egzamin z przedmiotu "Metodologia Badań Naukowych" zostanie Państwu udostępniony za pomocą platformy e- learningowej dnia 19.06.2020r. Egzamin będzie dostępny od godziny 11.00, logowanie się do testu będzie możliwe na dziesięć minut przed jego rozpoczęciem tj. od godz. 10.50.

 

Informacje dotyczące przedmiotu METODOLOGIA BADAŃ NAUKOWYCH

Opis przedmiotu zawiera cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć, wykaz literatury oraz regulamin przedmiotu.  

Opis i regulamin