Szkoła Doktorska

METODOLOGIA BADAŃ NAUKOWYCH

Informacje dotyczące przedmiotu METODOLOGIA BADAŃ NAUKOWYCH

 

Opis przedmiotu zawiera cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć, wykaz literatury oraz regulamin przedmiotu.  

Opis i regulamin