Zakład Biochemii
i Genetyki Medycznej

Śląski Uniwersytet Medyczny

O Nas ...
Zakład Biochemii i Genetyki Medycznej prowadzi dydaktykę z nauk podstawowych dla kierunków Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Coaching Medyczny. Poza działalnością dydaktyczną prowadzona jest również działalność naukowa dotycząca genetycznych uwarunkowań chorób o podłożu miażdżycowym ...
                                           
 
Ogłoszenia
Aktualizacja                  04/09/2018


Wszystkie zajęcia

ćwiczeniowe i seminaryjne
odbywają się w sali nr 10,

w budynku C1

      Instrukcje do ćwiczeń
             z biochemii

Informacje dotyczące przedmiotu
Cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury. 
                    
   
                 BIOLOGICZNE PODSTAWY ZACHOWANIA
     
      
                                                                   Konsultacje dla studentów

dr hab. Anna Balcerzyk
wtorki, godz. 13:00-14:00
dr hab. Paweł Niemiec
środy, godz. 11:45-12:45


Regulamin  (warunki zaliczenia)
BIOLOGICZNE  PODSTAWY  ZACHOWANIA