Zakład Biochemii
i Genetyki Medycznej

Śląski Uniwersytet Medyczny

O Nas ...
Zakład Biochemii i Genetyki Medycznej prowadzi dydaktykę z przedmiotów: biologia medyczna, biochemia, genetyka oraz embriologia dla kierunków Fizjoterapia, Pielęgniarstwo i Położnictwo. Poza działalnością dydaktyczną prowadzona jest równeż działalność naukowa dotycząca genetycznych uwarunkowań chorób o podłożu miażdżycowym ...
                                           
 
Ogłoszenia
Aktualizacja                   12/06/2017


Test poprawkowy z Biochemii
odbędzie się 14.06.2017
o godz. 14:00, w sali 10      Instrukcje do ćwiczeń
             z biochemii

Informacje dotyczące przedmiotu
Cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury. 
                     BIOCHEMIA                            BIOCHEMIA
                      stacjonarne                             niestacjonarne
                          


      Konsultacje dla studentów
dr hab. Anna Balcerzyk
dr hab. Paweł Niemiec
środy, godz. 11:00-12:00
mgr Joanna Iwanicka
poniedziałki, godz. 11:00-12:00
dr Tomasz Iwanicki
czwartki, godz. 13:00-14:00
dr Tomasz Nowak
poniedziałki, godz. 13:00-14:00

                  Regulaminy
  

BIOCHEMIA- stac.         BIOCHEMIA- nstac.