Zakład Biochemii
i Genetyki Medycznej

Śląski Uniwersytet Medyczny

O Nas ...
Zakład Biochemii i Genetyki Medycznej prowadzi dydaktykę z przedmiotów: biologia medyczna, biochemia, genetyka oraz embriologia dla kierunków Fizjoterapia, Pielęgniarstwo i Położnictwo. Poza działalnością dydaktyczną prowadzona jest również działalność naukowa dotycząca genetycznych uwarunkowań chorób o podłożu miażdżycowym ...                                                                      
 
Ogłoszenia
Aktualizacja                          02/02/2017

Test poprawkowy
z Podstaw genetyki
dla studentów studiów stacjonarnych odbędzie się
w piątek 03.02.2017
o godz. 12:00
w pok. 437
budynek C2
Linki do ciekawych stron dotyczących biologii, biochemii, genetyki i medycyny.
Internetowe bazy medyczne, biblioteki i strony z czasopismami w wersji elektonicznej, bazy danych i pomoce dydaktyczne.

 Warto zajrzeć! ... 
                                                                                                         
Informacje dotyczące przedmiotu
Cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury. 

              PODSTAWY GENETYKI              PODSTAWY GENETYKI  
                       stacjonarne                             niestacjonarne
                          


Konsultacje dla studentów
dr hab. Anna Balcerzyk

poniedziałki, godz. 11:00-12:00
dr hab. Paweł Niemiec
wtorki, godz. 13:15-14:15
dr Towasz Iwanicki
czwartki, godz. 13:00-14:00
dr Tomasz Nowak
poniedziałki, godz. 13:00-14:00

Regulaminy
Warunki zaliczenia przedmiotu

Regulamin PODST. GENETYKI stac.
Regulamin PODST. GENETYKI nstac.