Zakład Biochemii
i Genetyki Medycznej

Śląski Uniwersytet Medyczny

O Nas ...
Zakład Biochemii i Genetyki Medycznej prowadzi dydaktykę z przedmiotów: biologia medyczna, biochemia, genetyka oraz embriologia dla kierunków Fizjoterapia, Pielęgniarstwo i Położnictwo. Poza działalnością dydaktyczną prowadzona jest również działalność naukowa dotycząca genetycznych uwarunkowań chorób o podłożu miażdżycowym ...                                                                      
 
Ogłoszenia
Aktualizacja                          25/08/2017


Wszystkie zajęcia

seminaryjne i ćwiczeniowe
odbywają się w sali nr 10,

w budynku C1Linki do ciekawych stron dotyczących biologii, biochemii, genetyki i medycyny.
Internetowe bazy medyczne, biblioteki i strony z czasopismami w wersji elektonicznej, bazy danych i pomoce dydaktyczne.

 Warto zajrzeć! ... 
                                                                                                         
Informacje dotyczące przedmiotu
Cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury. 

               PODSTAWY GENETYKI        PODSTAWY GENETYKI  
                         stacjonarne                    niestacjonarne                                                            
Regulaminy zajęć (warunki zaliczenia)
PODSTAWY GENETYKI stacjonarne
PODSTAWY GENETYKI niestacjonarne

Konsultacje dla studentów

dr hab. Anna Balcerzyk
mgr Joanna Iwanicka
poniedziałki, godz. 11:00-12:00

dr Tomasz Iwanicki
dr hab. Paweł Niemiec
dr Tomasz Nowak
poniedziałki, godz. 13:00-14:00