Zakład Biochemii
i Genetyki Medycznej
 Śląski Uniwersytet Medyczny 
 


Zakład Biochemii i Genetyki Medycznej
ul Medyków 18
40-752 Katowice
tel. (32) 208 88 64
fax.(32) 252 84 32
biogen@sum.edu.pl

(budynek C2, IV pietro, sekretariat - pokój 437)