Zakład Biochemii
i Genetyki Medycznej

Śląski Uniwersytet Medyczny

O Nas ...
Zakład Biochemii i Genetyki Medycznej prowadzi dydaktykę z przedmiotów: biologia medyczna, biochemia, genetyka oraz embriologia dla kierunków Fizjoterapia, Pielęgniarstwo i Położnictwo. Poza działalnością dydaktyczną prowadzona jest równeż działalność naukowa dotycząca genetycznych uwarunkowań chorób o podłożu miażdżycowym ...
                                           
 
Ogłoszenia
Aktualizacja                   19/04/2017

Test poprawkowy
z Biochemii
odbędzie się w czwartek 04.05 
o godz. 10:30 w sali 109


               

      Instrukcje do ćwiczeń
             z biochemii

Informacje dotyczące przedmiotu
Cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury. 
                    
                                        BIOCHEMIA
                       
                                             


  Konsultacje dla studentów
dr hab. Anna Balcerzyk
dr hab. Paweł Niemiec
środy, godz. 11:00-12:00
mgr Joanna Iwanicka
poniedziałki, godz. 11:00-12:00
dr Tomasz Iwanicki
czwartki, godz. 13:00-14:00
dr Tomasz Nowak
poniedziałki, godz. 13:00-14:00


Regulaminy  (warunki zaliczenia)
BIOCHEMIA