Zakład Biochemii
i Genetyki Medycznej

Śląski Uniwersytet Medyczny

O Nas ...
Zakład Biochemii i Genetyki Medycznej prowadzi dydaktykę z przedmiotów: biologia medyczna, biochemia, genetyka oraz embriologia dla kierunków Fizjoterapia, Pielęgniarstwo i Położnictwo. Poza działalnością dydaktyczną prowadzona jest równeż działalność naukowa dotycząca genetycznych uwarunkowań chorób o podłożu miażdżycowym ...
                                           
 
Ogłoszenia
Aktualizacja                   27/10/2017

Wykłady odbywające się w systemie e-learningowym dostępne są
na platformie
https://elearning.sum.edu.pl/

Logowanie do platformy odbywa się
przy użyciu nazwy użytkownika
i hasła do poczty sum.

Klucz do kursu do odebrania przez starostę roku w sekretariacie Zakładu.


               

      Instrukcje do ćwiczeń
             z biochemii

Informacje dotyczące przedmiotu
Cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury. 
                    
                    GENETYKA                ZAKAŻENIA SZPITALNE
                       
               
Regulaminy (warunki zaliczenia)

   GENETYKA                   ZAKAŻENIA SZPITALNE
 
 Konsultacje dla studentów

dr hab. Anna Balcerzyk
mgr Joanna Iwanicka
poniedziałki, godz. 11:00-12:00

dr Tomasz Iwanicki
dr hab. Paweł Niemiec
dr Tomasz Nowak
poniedziałki, godz. 13:00-14:00