Zakład Biochemii
i Genetyki Medycznej

Śląski Uniwersytet Medyczny

O Nas ...
Zakład Biochemii i Genetyki Medycznej prowadzi dydaktykę z przedmiotów: biologia medyczna, biochemia, genetyka oraz embriologia dla kierunków Fizjoterapia, Pielęgniarstwo i Położnictwo. Poza działalnością dydaktyczną prowadzona jest równeż działalność naukowa dotycząca genetycznych uwarunkowań chorób o podłożu miażdżycowym ...
                                           
 
Ogłoszenia
Aktualizacja                   07/04/2017


Poprawa testu z Embriologii i Genetyki odbędzie się
w poniedziałek 16.06
o godz. 11:00
sala 10, budynek C1
 

      Instrukcje do ćwiczeń
             z biochemii

Informacje dotyczące przedmiotu
Cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury. 
                    
EMBRIOLOGIA
i
GENET.        BIOCHEMIA           ZAKAŻENIA SZP.            
                                   


  Konsultacje dla studentów
dr hab. Anna Balcerzyk
dr hab. Paweł Niemiec
środy, godz. 11:00-12:00
mgr Joanna Iwanicka
poniedziałki, godz. 11:00-12:00
dr Tomasz Iwanicki
czwartki, godz. 13:00-14:00
dr Tomasz Nowak
poniedziałki, godz. 13:00-14:00

Regulaminy  (warunki zaliczenia)
EMBRIOLOGIA I GENETYKA
BIOCHEMIA               ZAKAŻENIA SZPIT.