Fizjoterapia

BIOLOGIA MEDYCZNA, GENETYKA, BIOCHEMIA

Informacje dotyczące przedmiotu BIOCHEMIA

 

Dodatkowy termin poprawy kolokwiów (dla Fizjoterapii stacjonarnej ORAZ niestacjonarnej) odbędzie się w poniedziałek 02.09.2024 o godzinie 11:00 w sali 10  Budynku C1 przy ul. Medyków 18.

 

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Biochemia dla studentów kierunku Fizjoterapia stacjonarna odbędzie się w poniedziałek 02.09.2024 o godzinie 12:00 w sali 10 budynku C1 przy ul. Medyków 18.

 

Opis przedmiotu BIOCHEMIA zawiera cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury.

Opis przedmiotu - tematyka poszczególnych zajęć (studia stacjonarne)

Opis przedmiotu - tematyka poszczególnych zajęć (studia niestacjonarne)

Regulamin przedmiotu studia stacjonarne

Regulamin przedmiotu studia niestacjonarne

Sylabusy

Harmonogramy