Pielęgniarstwo

GENETYKA, BIOCHEMIA, ZAKAŻENIA SZPITALNE

Informacje dotyczące przedmiotu BIOCHEMIA

 

Dodatkowy termin poprawy kolokwiów  odbędzie się w poniedziałek 02.09.2024 o godzinie 11:00 w sali 10  Budynku C1 przy ul. Medyków 18.

 

Opis przedmiotu BIOCHEMIA zawiera cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury.

Opis przedmiotu - tematyka poszczególnych zajęć

Regulamin przedmiotu

Sylabusy

Harmonogramy

 

Informacje dotyczące przedmiotu ZAKAŻENIA SZPITALNE

 

Opis przedmiotu ZAKAŻENIA SZPITALNE zawiera cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury.

Opis przedmiotu - tematyka poszczególnych zajęć

Regulamin przedmiotu

Sylabusy

Harmonogramy