Położnictwo

BIOCHEMIA, EMBRIOLOGIA i GENETYKA

Informacje dotyczące przedmiotu BIOCHEMIA

 

Dodatkowy termin poprawy kolokwiów odbędzie się w poniedziałek 02.09.2024 o godzinie 11:00 w sali 10  Budynku C1 przy ul. Medyków 18.
 
 
Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Biochemia dla studentów kierunku Położnictwo odbędzie się w czwartek 05.09.2024 o godzinie 11:30 w sali 10 budynku C1 przy ul. Medyków 18.

 

Opis przedmiotu BIOCHEMIA zawiera cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury.

Opis przedmiotu - tematyka poszczególnych zajęć

Regulamin przedmiotu

Sylabusy

Harmonogramy

 

Informacje dotyczące przedmiotu EMBRIOLOGIA i GENETYKA

 

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Embriologia dla studentów kierunku Położnictwo odbędzie się w czwartek 05.09.2024 o godzinie 10:30 w sali 10 budynku C1 przy ul. Medyków 18.

 

Przedmiot Embriologia i Genetyka podzielony jest na dwie części. W semestrze zimowym prowadzone są zajęcia z Genetyki, a w semestrze letnim z Embriologii. Opis przedmiotu EMBRIOLOGIA zawiera cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury.

Opis przedmiotu Embriologia - tematyka poszczególnych zajęć

Regulamin przedmiotu Embriologia

Sylabusy

Harmonogramy