Polecamy

DNA Learning Center

Tu m.in. ciekawe animacje 3D ilustrujące różne procesy molekularne.

PubMed

Internetowa Baza Medyczna

 

Biblioteka SUM

Tu m.in. internetowe bazy medyczne Medline, Embase, czasopisma w wersji elektronicznej itp.

 

GeneCards

Zintegrowana baza genów człowieka zawierająca informacje z zakresu genomiki, transkryptomiki, proteomiki, funkcji oraz udziału w chorobach. 

  

Świat Nauki

Polska wersja czasopisma Scientific American.