Coaching medyczny

BIOLOGICZNE PODSTAWY ZACHOWANIA

Informacje dotyczące przedmiotu BIOLOGICZNE PODSTAWY ZACHOWANIA

Opis przedmiotu zawiera cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury.  

Opis przedmiotu semestr 1

Regulamin przedmiotu

Regulamin