Coaching medyczny

BIOLOGICZNE PODSTAWY ZACHOWANIA

AKTUALNOŚCI

Egzamin z przedmiotu Biologiczne podstawy zachowania odbedzie się w poniedziałek 10.06 o godz. 8:00 w sali nr 10

 

Informacje dotyczące przedmiotu BIOLOGICZNE PODSTAWY ZACHOWANIA

Opis przedmiotu zawiera cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury.  

Opis przedmiotu semestr 1

Opis przedmiotu semestr 2

Regulamin przedmiotu

Regulamin