Coaching medyczny

BIOLOGICZNE PODSTAWY ZACHOWANIA

OGŁOSZENIA

 

EGZAMIN

Informujemy, że egzamin z przedmiotu "Biologiczne podstawy zachowania" zostanie Państwu udostępniony za pomocą platformy e- learningowej dnia 22.06.2020r. Egzamin będzie dostępny od godziny 17.00, logowanie się do testu będzie możliwe na dziesięć minut przed jego rozpoczęciem tj. od godz. 16.50.

 

Informacje dotyczące przedmiotu BIOLOGICZNE PODSTAWY ZACHOWANIA

Opis przedmiotu zawiera cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury.  

Opis przedmiotu

Regulamin przedmiotu

Regulamin