Fizjoterapia magisterskie

BIOCHEMIA

OGŁOSZENIA

 

STUDIA STACJONARNE 

Kolokwium z ćwiczeń z Biochemii

Informujemy, że kolokwium z ćwiczeń z przedmiotu „Biochemia” zostanie Państwu udostępnione za pomocą platformy e-learningowej dnia 28.05.2020r. Kolokwium będzie dostępne do rozwiązania od godziny 16.00, logowanie się do testu będzie możliwe na dziesięć minut przed jego rozpoczęciem tj. od godz. 15.50. 

 

Test zaliczeniowy z Biochemii

Test zaliczeniowy z przedmiotu „Biochemia” zostanie Państwu udostępniony za pomocą platformy e-learningowej dnia 10.06.2020r. Test będzie dostępny do rozwiązania od godziny 16.00, logowanie się do testu będzie możliwe od godz. 15.50. 

 

STUDIA NIESTACJONARNE

 

Kolokwium z ćwiczeń z Biochemii

Informujemy, że poprawa kolokwium z ćwiczeń z przedmiotu „Biochemia”  odbędzie się 30.05.2020r. Kolokwium będzie dostępne na platformie e- learningowej od godziny 18.00, logowanie się do testu będzie możliwe na dziesięć minut przed jego rozpoczęciem tj. od godz. 18.50. 

 

Test zaliczeniowy z Biochemii

Test zaliczeniowy z przedmiotu „Biochemia” zostanie Państwu udostępniony za pomocą platformy e-learningowej dnia 13.06.2020r. Test będzie dostępny do rozwiązania od godziny 13.00, logowanie się do testu będzie możliwe od godz. 12.50. 

 

 

NA ZAJĘCIACH Z BIOCHEMII OBOWIĄZUJĄ FARTUCHY LABORATORYJNE

  

Informacje dotyczące przedmiotu BIOCHEMIA

Opis przedmiotu zawiera cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury.  

Opis przedmiotu - studia stacjonarne i niestacjonarne

Regulamin

Regulamin przedmiotu Biochemia

 

Informacje dotyczące przedmiotu BIOLOGIA MEDYCZNA

Opis przedmiotu zawiera cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury.  

Opis przedmiotu - studia stacjonarne

Opis przedmiotu - studia niestacjonarne

Regulamin

Regulamin przedmiotu Biologia Medyczna

 

Informacje dotyczące przedmiotu GENETYKA

Opis przedmiotu zawiera cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury.  

Opis przedmiotu - studia stacjonarne

Opis przedmiotu - studia niestacjonarne

Regulamin

Regulamin przedmiotu Genetyka