Fizjoterapia magisterskie

BIOCHEMIA

OGŁOSZENIA

 

NA ZAJĘCIACH Z BIOCHEMII OBOWIĄZUJĄ FARTUCHY LABORATORYJNE

 

STUDIA NIESTACJONARNE

III termin testu zaliczeniowego z przedmiotu Biologia Medyczna oraz Genetyka odbędzie się 01.03 o godz. 9:00 w sali 10, budynek C1.

 

Informacje dotyczące przedmiotu BIOCHEMIA

Opis przedmiotu zawiera cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury.  

Opis przedmiotu - studia stacjonarne i niestacjonarne

Regulamin

Regulamin przedmiotu Biochemia

 

Informacje dotyczące przedmiotu BIOLOGIA MEDYCZNA

Opis przedmiotu zawiera cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury.  

Opis przedmiotu - studia stacjonarne

Opis przedmiotu - studia niestacjonarne

Regulamin

Regulamin przedmiotu Biologia Medyczna

 

Informacje dotyczące przedmiotu GENETYKA

Opis przedmiotu zawiera cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury.  

Opis przedmiotu - studia stacjonarne

Opis przedmiotu - studia niestacjonarne

Regulamin

Regulamin przedmiotu Genetyka