Fizjoterapia magisterskie

BIOLOGIA MEDYCZNA, GENETYKA, BIOCHEMIA

Informacje dotyczące przedmiotu BIOCHEMIA

 

Opis przedmiotu zawiera cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury.

Opis przedmiotu

Regulamin

Regulamin przedmiotu