Fizjoterapia magisterskie

BIOCHEMIA

 AKTUALNOŚCI

Test poprawkowy z Biochemii dla studentów stacjonarnych odbędzie się w środę 19.06 o godz. 10:00 w sali nr 10, budynek C1.

 

 

Informacje dotyczące przedmiotu BIOCHEMIA

Opis przedmiotu zawiera cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury.  

Opis przedmiotu - studia stacjonarne

Opis przedmiotu - studia niestacjonarne

Regulamin przedmiotu BIOCHEMIA

Regulamin - studia stacjonarne i niestacjonarne