Fizjoterapia magisterskie

BIOLOGIA MEDYCZNA oraz GENETYKA

Ogłoszenie

Wykłady z przedmiotów Biologia Medyczna oraz Genetyka prowadzone są w systemie e-learningowym. Dostępne są na stronie https://elearning.sum.edu.pl/ po zalogowaniu przy użyciu uczelnianego adresu e-mail. Klucz do wykładów udostępniają prowadzący podczas ćwiczeń lub seminariów.

Informacje dotyczące przedmiotu BIOLOGIA MEDYCZNA

Opis przedmiotu zawiera cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury.  

Opis przedmiotu - studia stacjonarne

Opis przedmiotu - studia niestacjonarne

Regulamin przedmiotu BIOLOGIA MEDYCZNA

Regulamin - studia stacjonarne i niestacjonarne

 

Informacje dotyczące przedmiotu GENETYKA

Opis przedmiotu - studia stacjonarne

Opis przedmiotu - studia niestacjonarne

Regulamin przedmiotu GENETYKA

Regulamin - studia stacjonarne i niestacjonarne