Fizjoterapia

BIOLOGIA MEDYCZNA, GENETYKA, BIOCHEMIA

Informacje dotyczące przedmiotu BIOCHEMIA

 

Ze względu na laboratoryjny charakter ćwiczeń, obowiązkowe jest stosowanie fartuchów ochronnych.

 

Zaliczenie z przedmiotu BIOCHEMIA dla kierunku Fizjotorepia stacjonarna odbędzie się w poniedziałek 10.06.2024 o godzinie 9:00 w Centrum Dydaktycznym WNoZK przy ul. Medyków 12C.

 

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu BIOCHEMIA dla kierunku Fizjotorepia niestacjonarna odbędzie się w sobotę 08.06.2024 o godzinie 16:30 w sali 105 Centrum Dydaktycznego WNoZK przy ul. Medyków 12C.

 

Opis przedmiotu BIOCHEMIA zawiera cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury.

Opis przedmiotu - tematyka poszczególnych zajęć (studia stacjonarne)

Opis przedmiotu - tematyka poszczególnych zajęć (studia niestacjonarne)

Regulamin przedmiotu studia stacjonarne

Regulamin przedmiotu studia niestacjonarne

Sylabusy

Harmonogramy