Fizjoterapia magisterskie

BIOLOGIA MEDYCZNA, GENETYKA, BIOCHEMIA

Informacje dotyczące przedmiotu BIOLOGIA MEDYCZNA

 

Informujemy, że TRZECI TERMIN TESTU ZALICZENIOWEGO z przedmiotu BIOLOGIA MEDYCZNA dla kierunku Fizjoterapia, studia stacjonarne odbędzie się w czwartek 28.01.2021 o godzinie 17.00 w formie zdalnej na platformie https://elearning-stream.sum.edu.pl. Szczegółowe informacje zostaną przesłane Państwu drogą elektroniczną na platformie https://elearning.sum.edu.pl/ 

 

Opis przedmiotu zawiera cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury.  

Opis przedmiotu - studia stacjonarne

Opis przedmiotu - studia niestacjonarne

Regulamin

Regulamin przedmiotu Biologia Medyczna - studia stacjonarne

Regulamin przedmiotu Biologia Medyczna - studia niestacjonarne

 

Informacje dotyczące przedmiotu GENETYKA

 

Informujemy, że TRZECI TERMIN TESTU ZALICZENIOWEGO z przedmiotu GENETYKA dla kierunku Fizjoterapia, studia niestacjonarne odbędzie się w sobotę 06.02.2021 o godzinie 18.00 w formie zdalnej na platformie https://elearning-stream.sum.edu.pl. Szczegółowe informacje zostaną przesłane Państwu drogą elektroniczną na platformie https://elearning.sum.edu.pl/

 

Informujemy, że TRZECI TERMIN TESTU ZALICZENIOWEGO z przedmiotu GENETYKA dla kierunku Fizjoterapia, studia stacjonarne odbędzie się w środę 03.02.2021 o godzinie 10.00 w formie zdalnej na platformie https://elearning-stream.sum.edu.pl. Szczegółowe informacje zostaną przesłane Państwu drogą elektroniczną na platformie https://elearning.sum.edu.pl/

 

Opis przedmiotu zawiera cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury.  

Opis przedmiotu - studia stacjonarne

Opis przedmiotu - studia niestacjonarne

Regulamin

Regulamin przedmiotu Genetyka - studia stacjonarne

Regulamin przedmiotu Genetyka - studia niestacjonarne