Położnictwo

BIOCHEMIA, ZAKAŻENIA SZPITALNE, EMBRIOLOGIA i GENETYKA

Informacje dotyczące przedmiotu BIOCHEMIA

 

Opis przedmiotu zawiera cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury.

Opis przedmiotu

Regulamin

Regulamin przedmiotu

 

Informacje dotyczące przedmiotu ZAKAŻENIA SZPITALNE

 

Opis przedmiotu zawiera cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury.

Opis przedmiotu

Regulamin

Regulamin przedmiotu

 

Informacje dotyczące przedmiotu EMBRIOLOGIA i GENETYKA

 

Opis przedmiotu zawiera cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury.

Opis przedmiotu

Regulamin

Regulamin przedmiotu