Położnictwo

EMBRIOLOGIA i GENETYKA ZAKAŻENIA SZPITALNE (sem 2)

Ogłoszenie

Wykłady z przedmiotu Genetyka prowadzone są w systemie e-learningowym. Dostępne są na stronie https://elearning.sum.edu.pl/ po zalogowaniu przy użyciu uczelnianego adresu e-mail. Klucz do wykładów udostępniają prowadzący podczas ćwiczeń.

Informacje dotyczące przedmiotu EMBRIOLOGIA i GENETYKA

W semestrze 1 odbywają się zajęcia z Genetyki, natomiast w semestrze 2 - zajęcia z Embriologii.

Opis przedmiotu zawiera cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury.  

Opis przedmiotu Genetyka

Opis przedmiotu Embriologia

Regulamin przedmiotu EMBRIOLOGIA i GENETYKA

Regulamin

 

Informacje dotyczące przedmiotu ZAKAŻENIA SZPITALNE

Opis przedmiotu

Regulamin przedmiotu ZAKAŻENIA SZPITALNE

Regulamin