Położnictwo

BIOCHEMIA, ZAKAŻENIA SZPITALNE, EMBRIOLOGIA i GENETYKA

OGŁOSZENIA

 

Test zaliczeniowy z Biochemii

Informujemy, że III termin testu zaliczeniowego z przedmiotu „Biochemia” odbędzie się 30.06.2020. Test będzie dostępny do rozwiązania na platformie e-learningowej od godziny 14.00.

 

 NA ZAJĘCIACH Z BIOCHEMII OBOWIĄZUJĄ FARTUCHY LABORATORYJNE

 

Informacje dotyczące przedmiotu BIOCHEMIA

Opis przedmiotu zawiera cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury.  

Opis przedmiotu

Regulamin

Regulamin przedmiotu Biochemia

 

Informacje dotyczące przedmiotu ZAKAŻENIA SZPITALNE

Opis przedmiotu zawiera cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury.  

Opis przedmiotu

Regulamin

Regulamin przedmiotu Zakażenia szpitalne

 

Informacje dotyczące przedmiotu EMBRIOLOGIA i GENETYKA

Opis przedmiotu zawiera cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury.  

Opis przedmiotu Genetyka

Opis przedmiotu Embriologia

Regulamin przedmiotu EMBRIOLOGIA i GENETYKA 

Regulamin