Położnictwo

BIOCHEMIA, ZAKAŻENIA SZPITALNE, EMBRIOLOGIA i GENETYKA

 Informacje dotyczące przedmiotu EMBRIOLOGIA i GENETYKA

 

Zajęcia zdalne będą odbywać się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Prosimy o zapoznanie się z kalendarzem zajęć.

 

Opis przedmiotu zawiera cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury.  

Opis przedmiotu Genetyka

Opis przedmiotu Embriologia

Regulamin przedmiotu EMBRIOLOGIA i GENETYKA 

Regulamin