Położnictwo

BIOCHEMIA, EMBRIOLOGIA i GENETYKA, ZAKAŻENIA SZPITALNE (sem 2)

AKTUALNOŚCI

Test poprawkowy z przedmiotu Biochemia odbedzie się w 28.06 o godz. 10:00 w sali nr 10, budynek C1.

 

Informacje dotyczące przedmiotu BIOCHEMIA 

Opis przedmiot Biochemia 

Regulamin przedmiotu BIOCHEMIA

Regulamin

 

Informacje dotyczące przedmiotu EMBRIOLOGIA i GENETYKA 

W semestrze 1 odbywają się zajęcia z Genetyki, natomiast w semestrze 2 - zajęcia z Embriologii.

Opis przedmiotu zawiera cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury.  

Opis przedmiotu Genetyka

Opis przedmiotu Embriologia

Regulamin przedmiotu EMBRIOLOGIA i GENETYKA 

Regulamin

 

Informacje dotyczące przedmiotu ZAKAŻENIA SZPITALNE

Opis przedmiotu

Regulamin przedmiotu ZAKAŻENIA SZPITALNE

Regulamin