Położnictwo

BIOCHEMIA, EMBRIOLOGIA i GENETYKA

Informacje dotyczące przedmiotu BIOCHEMIA

 

Ze względu na laboratoryjny charakter ćwiczeń, obowiązkowe jest stosowanie fartuchów ochronnych.

 

Zaliczenie z przedmiotu BIOCHEMIA dla kierunku Położnictwo odbędzie się w piątek 21.06.2024 o godzinie 9:30 w Centrumum Dydaktycznym WNoZK przy ul. Medyków 12C.

 

Opis przedmiotu BIOCHEMIA zawiera cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury.

Opis przedmiotu - tematyka poszczególnych zajęć

Regulamin przedmiotu

Sylabusy

Harmonogramy

 

Informacje dotyczące przedmiotu EMBRIOLOGIA i GENETYKA

 

Zaliczenie z przedmiotu EMBRIOLOGIA dla kierunku Położnictwo odbędzie się we wtorek 11.06.2024 o godzinie 8:00 w auli A3 przy ul. Medyków 18.

 

Przedmiot Embriologia i Genetyka podzielony jest na dwie części. W semestrze zimowym prowadzone są zajęcia z Genetyki, a w semestrze letnim z Embriologii. Opis przedmiotu GENETYKA zawiera cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury.

Opis przedmiotu Embriologia - tematyka poszczególnych zajęć

Regulamin przedmiotu Embriologia

Sylabusy

Harmonogramy