Położnictwo

EMBRIOLOGIA i GENETYKA

Informacje dotyczące przedmiotu EMBRIOLOGIA i GENETYKA 

W semestrze 1 odbywają się zajęcia z Genetyki, natomiast w semestrze 2 - zajęcia z Embriologii.

Opis przedmiotu zawiera cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury.  

Opis przedmiotu Genetyka

Opis przedmiotu Embriologia

Regulamin przedmiotu EMBRIOLOGIA i GENETYKA 

Regulamin