Pielęgniarstwo

BIOCHEMIA

OGŁOSZENIA

 

Test zaliczeniowy "Zakażania szpitalne"

Informujemy, że test zaliczeniowy z przedmiotu „Zakażenia szpitalne” dla kierunku „Pielęgniarstwo” zostanie Państwu udostępniony za pomocą platformy e- learningowej dnia 01.06.2020r. Test będzie dostępny do rozwiązania od godziny 13.00, logowanie się do testu będzie możliwe na dziesięć minut przed jego rozpoczęciem tj. od godz. 12.50. Wszelkie informacje odnośnie oceny końcowej zawarte są w regulaminie przedmiotu.

 

Test zaliczeniowy z Biochemii 

Informujemy, że test zaliczeniowy z przedmiotu „Biochemia” zostanie Państwu udostępniony za pomocą platformy e-learningowej dnia 10.06.2020r. Test będzie dostępny do rozwiązania od godziny 17.00, logowanie się do testu będzie możliwe na dziesięć minut przed jego rozpoczęciem tj. od godz. 16.50. 

 

 

Informacje dotyczące przedmiotu BIOCHEMIA

Opis przedmiotu zawiera cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury.  

Opis przedmiotu

Regulamin przedmiotu BIOCHEMIA

Regulamin

 

 

Informacje dotyczące przedmiotu ZAKAŻENIA SZPITALNE

Opis przedmiotu zawiera cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury.  

Opis przedmiotu

Regulamin przedmiotu ZAKAŻENIA SZPITALNE

Regulamin