Pielęgniarstwo

GENETYKA, BIOCHEMIA, ZAKAŻENIA SZPITALNE

Informacje dotyczące przedmiotu BIOCHEMIA

 

Ze względu na laboratoryjny charakter ćwiczeń, obowiązkowe jest stosowanie fartuchów ochronnych.

 

Zaliczenie z przedmiotu BIOCHEMIA dla kierunku Pielęgniarstwo odbędzie się w czwartek 06.06.2024 o godzinie 16:30 w auli UCK przy ul. Medyków 14.

 

Opis przedmiotu BIOCHEMIA zawiera cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury.

Opis przedmiotu - tematyka poszczególnych zajęć

Regulamin przedmiotu

Sylabusy

Harmonogramy

 

Informacje dotyczące przedmiotu ZAKAŻENIA SZPITALNE

 

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu ZAKAŻENIA SZPITALNE dla kierunku Pielęgniarstwo odbędzie się we wtorek 28.05.2024 o godzinie 17:00 w sali numer 10 w budynku C1 przy ul. Medyków 18.

 

Opis przedmiotu ZAKAŻENIA SZPITALNE zawiera cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury.

Opis przedmiotu - tematyka poszczególnych zajęć

Regulamin przedmiotu

Sylabusy

Harmonogramy