Pielęgniarstwo

GENETYKA

Ogłoszenia

Zaliczenie z przedmiotu GENETYKA odbędzie się:

4.02.2020 o godz. 10:45, w auli A3

 

Informacje dotyczące przedmiotu GENETYKA

Opis przedmiotu zawiera cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury.  

Opis przedmiotu

Regulamin przedmiotu GENETYKA

Regulamin