Pielęgniarstwo

BIOCHEMIA

 AKTUALNOŚCI

III termin testu zaliczeniowego z biochemii odbędzie się 28.06. 2019 o godz. 8.30 w sali 10 budynek C1.

Informacje dotyczące przedmiotu BIOCHEMIA

Opis przedmiotu zawiera cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury.  

Opis przedmiotu

Regulamin przedmiotu BIOCHEMIA

Regulamin