Pielęgniarstwo

BIOCHEMIA

Ogłoszenia

 

NA ZAJĘCIACH Z BIOCHEMII OBOWIĄZUJĄ FARTUCHY LABORATORYJNE

 

Poprawa testu z Genetyki odbędzie się 28.02.2020 o godz. 8.45 w sali 10.

 

Informacje dotyczące przedmiotu BIOCHEMIA

Opis przedmiotu zawiera cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury.  

Opis przedmiotu

Regulamin przedmiotu BIOCHEMIA

Regulamin