Pielęgniarstwo

GENETYKA, BIOCHEMIA

Informacje dotyczące przedmiotu GENETYKA

 

Informujemy, że DRUGI TERMIN TESTU ZALICZENIOWEGO z przedmiotu GENETYKA dla kierunku Pelęgniarstwo odbędzie się w piątek 12.02.2021 o godzinie 9.00 w formie zdalnej na platformie https://elearning-stream.sum.edu.pl. Szczegółowe informacje zostaną przesłane Państwu drogą elektroniczną na platformie https://elearning.sum.edu.pl/ 

 

Opis przedmiotu zawiera cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury.  

Opis przedmiotu

Regulamin przedmiotu GENETYKA

Regulamin