Pielęgniarstwo

BIOCHEMIA

 OGŁOSZENIA

 

Test zaliczeniowy z Biochemii

Informujemy, że III termin testu zaliczeniowego z przedmiotu „Biochemia” odbędzie się 06.07.2020. Test będzie dostępny do rozwiązania na platformie e-learningowej od godziny 17.00.

 

Informacje dotyczące przedmiotu BIOCHEMIA

Opis przedmiotu zawiera cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury.  

Opis przedmiotu

Regulamin przedmiotu BIOCHEMIA

Regulamin

 

 

Informacje dotyczące przedmiotu ZAKAŻENIA SZPITALNE

Opis przedmiotu zawiera cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury.  

Opis przedmiotu

Regulamin przedmiotu ZAKAŻENIA SZPITALNE

Regulamin