Pielęgniarstwo

GENETYKA oraz ZAKAŻENIA SZPITALNE

Ogłoszenie

TEST POPRAWKOWY Z PRZEDMIOTU GENETYKA ODBĘDZIE SIĘ W PIĄTEK 25.01 O GODZ. 11.00 W SALI 109 (UL. MEDYKÓW 18)

Informacje dotyczące przedmiotu GENETYKA

Opis przedmiotu zawiera cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury.  

Opis przedmiotu

Regulamin przedmiotu GENETYKA

Regulamin

 

Informacje dotyczące przedmiotu ZAKAŻENIA SZPITALNE

Opis przedmiotu

Regulamin przedmiotu ZAKAŻENIA SZPITALNE

Regulamin