Pielęgniarstwo

GENETYKA oraz ZAKAŻENIA SZPITALNE

Ogłoszenie

Wykłady z przedmiotu Genetyka prowadzone są w systemie e-learningowym. Dostępne są na stronie https://elearning.sum.edu.pl/ po zalogowaniu przy użyciu uczelnianego adresu e-mail. Klucz do wykładów udostępniają prowadzący podczas ćwiczeń.

Informacje dotyczące przedmiotu GENETYKA

Opis przedmiotu zawiera cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury.  

Opis przedmiotu

Regulamin przedmiotu GENETYKA

Regulamin

 

Informacje dotyczące przedmiotu ZAKAŻENIA SZPITALNE

Opis przedmiotu

Regulamin przedmiotu ZAKAŻENIA SZPITALNE

Regulamin