Zakład Biochemii
i Genetyki Medycznej

Zakład Biochemii
i Genetyki Medycznej

Zakład Biochemii
i Genetyki Medycznej

Zakład Biochemii
i Genetyki Medycznej

Zakład Biochemii i Genetyki Medycznej

Wydział Nauk o Zdrowiu

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

O nas

Profil dydaktyczny

Zakład Biochemii i Genetyki Medycznej prowadzi dydaktykę z przedmiotów: 
Biologia medyczna, Biochemia, Genetyka, Embriologia, Biologiczne podstawy zachowania, Mikrobiologia, Zakażenia szpitalne oraz Anatomia dla kierunków Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Coaching Medyczny i Muzykoterapia. Prowadzone są również zajęcia z Metodyki pracy naukowej dla studentów studiów doktoranckich.

Przykładowe tematy prac magisterskich realizowanych w Zakładzie

 

Profil badawczy

Podstawowa działalność naukowa Zakładu obejmuje poszukiwanie genetycznych uwarunkowań chorób o podłożu miażdżycowym oraz zapalny i wolnorodnikowy aspekt procesu miażdżycowego. Analizowane są złożone oddziaływania międzygenowe oraz interakcje typu gen-środowisko w kształtowaniu osobniczej podatności na chorobę niedokrwienną serca i mózgu. Drugim kierunkiem badań są genetyczne uwarunkowania autyzmu.

Najważniejsze publikacje

Pracownicy

Kierownik Zakładu:

dr hab. n. med. Paweł Niemiec, Prof. SUM pniemiec@sum.edu.pl

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

prof. dr hab. n. med. Iwona Żak 

dr hab. n. med. Anna Balcerzyk, Prof. SUM 

dr n. o zdr. Joanna Iwanicka 

dr n. med. Tomasz Iwanicki 

dr n. med. Tomasz Nowak tnowak@sum.edu.pl

Technik:

mgr Alicja Jarosz alicja.jarosz@sum.edu.pl

Sekretariat:

mgr Joanna Czachowska 

 

Studenci

Poniżej szczegółowe informacje dla studentów poszczególnych kierunków:
- Coaching med
- Fizjoterapia I st
- Fizjoterapia II st
- Pielęgniarstwo
- Położnictwo
- Studium doktoranckie
- Konstultacje

Materiały

Źródła dodatkowych materiałów do ćwiczeń. 

Diagnostyka dysmorfologiczna

Instrukcje do ćwiczeń z Biochemii

Podręcznik "Chemia medyczna"

Blog dla ciekawych

Polecane strony

Kontakt

ADRES:
ul. Medyków 18
40-752 Katowice
TELEFON+48 (32) 208 88 64
FAX: +48 (32) 252 84 32
SEKRETARIAT: budynek C2,       IV pietro, pokój 437
 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Zakład Biochemii i Genetyki Medycznej

Ul. Medyków 18
40-752 Katowice

telefon. (32) 208 88 64
e-mail. biogen@sum.edu.pl