Zakład Biochemii i Genetyki Medycznej

Wydział Nauk o Zdrowiu

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

O nas

Profil dydaktyczny

Zakład Biochemii i Genetyki Medycznej prowadzi dydaktykę z przedmiotów: 
Biologia medyczna, Biochemia, Genetyka, Embriologia, Biologiczne podstawy zachowania, Mikrobiologia, Zakażenia szpitalne oraz Anatomia dla kierunków Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Coaching Medyczny i Muzykoterapia. Prowadzone są również zajęcia z Nowoczesne metody i techniki badawcze w biologii medycznej dla studentów Szkoły Doktorskiej.

Przykładowe tematy prac magisterskich realizowanych w Zakładzie

 

Profil badawczy

Podstawowa działalność naukowa Zakładu obejmuje poszukiwanie genetycznych uwarunkowań chorób o podłożu miażdżycowym oraz zapalny i wolnorodnikowy aspekt procesu miażdżycowego. Analizowane są złożone oddziaływania międzygenowe oraz interakcje typu gen-środowisko w kształtowaniu osobniczej podatności na chorobę niedokrwienną serca i mózgu. Drugi ważny kierunek badań dotyczy wpływu wybranych czynników genetycznych na efektywność procesu leczenia entezopatii nadkłykcia bocznego kości ramiennej autogennymi preparatami bogatopłytkowymi. Celem nadrzędnym badań jest wyodrębnienie wariantów polimorficznych badanych genów, które modulują procesy regeneracyjne, wpływając na ich efektywność i tempo. Trzecim kierunkiem badań są genetyczne uwarunkowania autyzmu.

Najważniejsze publikacje

Pracownicy

Kierownik Zakładu:

dr hab. n. med. Paweł Niemiec, Prof. SUM pniemiec@sum.edu.pl

Prowadzone przedmioty: Genetyka, Biologia Medyczna, Biochemia

 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

dr hab. n. med. Anna Balcerzyk-Matić, Prof. SUM 

Prowadzone przedmioty: Genetyka, Biologia Medyczna, Biochemia, Embriologia

 

dr n. o zdr. Joanna Iwanicka 

Prowadzone przedmioty: Genetyka, Biologia Medyczna, Biochemia

 

dr n. med. Tomasz Iwanicki 

Prowadzone przedmioty: Genetyka, Biologia Medyczna, Biochemia, Zakażenia Szpitalne

 

dr n. med. Tomasz Nowak tnowak@sum.edu.pl

Prowadzone przedmioty: Genetyka, Biologia Medyczna, Biochemia, Zakażenia Szpitalne

 

Technik:

mgr Alicja Jarosz alicja.jarosz@sum.edu.pl

Prowadzone przedmioty: Genetyka, Biochemia

 

Sekretariat:

mgr Joanna Czachowska 

 

Studenci

Poniżej szczegółowe informacje dla studentów poszczególnych kierunków:
- Coaching med
- Fizjoterapia
- Pielęgniarstwo
- Położnictwo
- Konstultacje

Materiały

Źródła dodatkowych materiałów do ćwiczeń. 

Diagnostyka dysmorfologiczna

Instrukcje do ćwiczeń z Biochemii

Podręcznik "Chemia medyczna"

Blog dla ciekawych

Polecane strony

Kontakt

ADRES:
ul. Medyków 18
40-752 Katowice
TELEFON+48 (32) 208 88 64
SEKRETARIAT: budynek C2,       IV pietro, pokój 437
 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Zakład Biochemii i Genetyki Medycznej

Ul. Medyków 18
40-752 Katowice

telefon. (32) 208 88 64
e-mail. biogen@sum.edu.pl